Korpsbindingsavond Ten Boer

Deel dit artikel
Persbericht en foto Bert Lanting, Gemeente Groningen

Ten Boer – Afgelopen vrijdag 17 organiseerde de brandweer van Ten Boer een korpsavond. Tijdens deze avond was er aandacht voor een jubilaris, het behalen van een diploma en het afscheid van twee collega’s die stoppen als vrijwilliger.

Na het openingswoord van teamleider Sietse Smit sprak ook wethouder Jongman van de gemeente Groningen een aantal waarderende woorden uit voor de inzet van de brandweervrijwilligers in Ten Boer.

Daarna werd het woord gericht tot Henk Trenning die dit jaar 12,5 jaar in brandweerdienst was. De bijbehorende brandweeronderscheiding werd door de wethouder opgespeld. Ook werd aan hem het diploma voertuigbediener uitgereikt.
Er werd ook afscheid genomen van twee collega’s, namelijk Martina Huinder en Avina Sikkema. Helaas kon deze laatste niet aanwezig zijn op de korpsbindingsavond.

Brandweer Groningen Brandweer Groningen bestaat uit alle brandweerkazernes in de provincie Groningen en maakt deel uit van Veiligheidsregio Groningen. Vanuit 39 kazernes werken we voor 10 gemeentes in onze provincie met ruim 590.000 inwoners. Op de verschillende brandweerposten werken ongeveer 750 vrijwilligers, zo’n 87 fulltime medewerkers en er staan meer dan 70 voertuigen. In de 2 kazernes in de stad Groningen staan de beroepscollega’s 24/7 paraat. Zie ook

Foto's

Deel dit artikel