Onverwachte risico’s: Hoe huisdieren voor onveiligheid in huis kunnen zorgen

Deel dit artikel
Ingezonden item/ stockphoto

Groningen – Het houden van een huisdier is in veel huishoudens een bron van vreugde en gezelschap. Toch blijft het belangrijk om aandacht te besteden aan de mogelijke gevaren die deze dierlijke metgezellen met zich mee kunnen brengen. Verschillende factoren, van vergeten huisdierspeelgoed tot onbedoelde schade aan elektronische apparaten, kunnen een risico vormen.

Volgens een rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vinden jaarlijks ongeveer 12.000 ongevallen in huis plaats waarbij een huisdier direct of indirect betrokken is. Dit aantal wijst op het belang van bewustzijn rondom huisdieren en veiligheid.

Een veelvoorkomend voorbeeld van dit soort risico’s zijn hondenspeeltjes die rondslingeren in woonruimtes. Dit lijkt misschien onschuldig, maar deze objecten kunnen struikelgevaar opleveren. Vooral voor ouderen, bij wie de mobiliteit vaak beperkt is, kan dit serieuze gevolgen hebben. Een onderzoek van de Harvard Medical School heeft aangetoond dat struikelpartijen in meer dan 30% van de gevallen bij ouderen leiden tot ernstige verwondingen, waaronder botbreuken.

Daarnaast vormen huisdieren soms een risico voor de elektronische apparatuur in het huis. Katten die over toetsenborden lopen of honden die kabels doorknagen, kunnen niet alleen voor financiële schade zorgen, maar ook kortsluiting en brandgevaar opleveren. Een statistiek uit een CBS-rapport (2021) toont aan dat 5% van de huiselijke ongevallen gerelateerd is aan elektronische apparatuur.

Het is ook belangrijk om aandacht te schenken aan kinderen in het huis. Jonge kinderen herkennen de risico’s van huisdieren vaak nog niet en kunnen onbedoeld het dier provoceren, met mogelijk agressief gedrag van het dier als gevolg. Volgens het RIVM worden jaarlijks gemiddeld 25.000 kinderen jonger dan 10 jaar behandeld voor verwondingen door huisdieren.

Het mag duidelijk zijn dat het houden van een huisdier niet zonder risico’s is. Hoewel huisdieren veel vreugde en comfort kunnen brengen, is het belangrijk om bewust te zijn van de veiligheidsrisico’s die ze kunnen opleveren. Om de veiligheidsrisico’s van huisdieren tot een minimum te beperken, is het raadzaam om meerdere voorzorgsmaatregelen te treffen.

Een daarvan is het investeren in speciale, veilige opbergplekken voor huisdierspeelgoed en andere dierbenodigdheden. Denk hierbij aan speciaal ontworpen kisten of rekken waar huisdieren zelf geen toegang toe hebben, maar waar de eigenaar gemakkelijk bij kan.

Het onderwijs speelt ook een hoofdrol. Het is belangrijk dat zowel kinderen als volwassenen leren hoe ze op een veilige manier met huisdieren kunnen omgaan. Dit betekent respect tonen voor het dier, herkennen van waarschuwingssignalen en weten hoe te handelen in noodsituaties. Verschillende organisaties bieden cursussen en trainingen aan op dit gebied, wat kan bijdragen aan het verminderen van ongelukken en incidenten.

In landen als Nederland zijn er ook wetten en regelgevingen die betrekking hebben op het houden van huisdieren, vooral gericht op het welzijn van het dier. Maar met toenemend bewustzijn over de veiligheidsrisico’s voor mensen, wordt er nu gekeken naar de mogelijke uitbreiding van deze wetten om zowel huisdieren als hun eigenaren te beschermen.

Het is ook waardevol om te overwegen professioneel advies in te winnen over het soort huisdier dat het beste bij een bepaald huishouden past. Niet elk dier is geschikt voor elke omgeving of gezinssituatie. Deskundigen kunnen potentiële eigenaren begeleiden bij het maken van een weloverwogen keuze die het risico op incidenten kan verminderen.

Foto's

Deel dit artikel