‘Provinciebestuur moet minister Kuipers vragen waarom hij advies NZa negeert’

Deel dit artikel
Tekst: Oogtv (bron)

Groningen – Het Groninger provinciebestuur moet minister Kuipers van Volksgezondheid vragen waarom hij een advies van de NZa naast zich heeft neergelegd. Dat vraagt de statenfractie van de PvdA, namens de meeste fracties. Meldt Oogtv.

Uit het rapport van de Nederlandse Zorgautoriteit blijkt dat de gevolgen van het sluiten van de kinderhartchirurgie in het UMCG onevenredig groot zijn voor de acute zorg in Noord- en Oost-Nederland. De fracties willen weten waarom hij het NZa dit onderzoek heeft laten doen en vervolgens het advies toch heeft genegeerd. Kuipers laat het namelijk aan de vier betrokken ziekenhuizen over, welke twee in de toekomst nog gecompliceerde hartoperaties mogen uitvoeren.

De PvdA-fractie wil dat het provinciebestuur Kuipers vraagt naar zijn motiviatie. De provincie Groningen heeft al langere tijd bij de minister benadrukt dat sluiting van het kinderhartcentrum ontoelaatbaar is. Dat gebeurde via een brandbrief, een debat en recent via een Statenbreed gedragen motie.

“We begrijpen niet dat de minister de NZa een impactanalyse heeft laten doen om de uitkomst daarna naast zich neer te leggen,” stelt PvdA-statenlid Pascal Roemers, namens bijna alle partijen. “Dit omdat deze uitkomst kennelijk niet strookt met zijn eigen opvattingen. De noordelijke patiënten zittenn al te lang in onzekerheid en krijgen nu wederom geen uitsluitsel.”

Foto's

Deel dit artikel