Regiopolitie Groningen neemt extra vrijwilligers in dienst

Deel dit artikel
Groningen - Regiopolitie Groningen gaat de komende jaren enkele tientallen extra vrijwilligers in dienst nemen. Deze part-time medewerkers moeten uiteindelijk tien procent van de totale personeelssterkte gaan vormen. De betreffende groep gaat volwaardig als politiesurveillant aan de slag.

Met de ongeveer 60 extra vrijwilligers streeft de Groninger politie een tweeledig doel na. Enerzijds kan de personeelssterkte worden opgevoerd dankzij de mensen die in hun vrije tijd het politieuniform aantrekken. De politie is in de dagelijkse praktijk nogal wat menskracht kwijt aan taken die veel tijd opslokken en die niet per definitie door beroepskrachten hoeven te worden uitgevoerd. Dat is bijvoorbeeld het toezicht op straat, onderzoek bij lichtere strafbare delicten, de afhandeling van verkeersongelukken of onverwachte grootschalige inzetten. De Groninger politie was bijvoorbeeld eind vorig jaar een groot deel van de capaciteit kwijt aan toezicht in het door brandstichtingen geteisterde dorp ’t Zandt. Daardoor bleef nogal wat werk in de regio liggen.

Steentje bijdragen Maar de politie wil ook een intensiever contact leggen tussen de inwoners van de provincie, de eigen organisatie in relatie tot de veiligheid in de omgeving. Het werven van extra vrijwilligers is een van de middelen die daarvoor worden ingezet. De politie krijgt de laatste tijd steeds meer signalen uit de bevolking dat burgers een steentje willen bijdragen aan het vergroten van de veiligheid in de provincie. De nieuwe vrijwilligers zullen dan ook deels in de eigen omgeving worden ingezet. Vrijwilligers krijgen binnen Regiopolitie Groningen de mogelijkheid door te stromen naar een volledige beroepsfunctie. De Groninger politie verwacht veel van de inzet van vrijwilligers. Zij beschikken vaak over specifieke kennis en een geheel eigen netwerk waar de politie veel baat bij kan hebben. Uit ervaring weet het korps dat vrijwilligers uitstekende ambassadeurs zijn. Reguliere politietaken De vrijwilligers krijgen de rang van surveillant. Dit betekent dat ze in uniform de straat op gaan, uitgerust met wapenstok, handboeien en peperspray. Ze worden belast met reguliere politietaken, echter niet met inzetten met een verhoogd risico. De vrijwilligers gaan al vrij snel de straat op. De totale opleiding duurt drie jaar. Al snel na de selectie gaan de mensen onder begeleiding in de praktijk aan de slag. De opleiding spitst zich toe op het opleiden van de vrijwilligers in specifieke taken. De werving van de extra vrijwilligers is recent begonnen. Onder meer verschijnen advertenties en zullen door de politie beurzen worden bezocht. Uiteraard gaat het korps ook gebruik maken van eigen netwerken en eigen medewerkers. De politie verwacht over drie jaar zestig extra vrijwilligers te hebben aangesteld. De organisatie heeft dan de beschikking over 120 part-time medewerkers. Zie: www.politie-werving.nl

Deel dit artikel