Netwerk van criminelen leidt kwetsbare jongeren Paddepoel naar strafbare feiten

Deel dit artikel
Tekst: Oogtv (bron)

Groningen – Jongeren in de wijk Paddepoel zijn kwetsbaar om af te glijden in de criminaliteit. Dat blijkt uit een rapport dat criminologen van Bureau Beke opstelden op verzoek van de gemeente Groningen. Zegt Oogtv.nl.

Het afglijden in de criminaliteit heeft deels te maken met het feit dat er veel arme gezinnen wonen. Bureau Beke heeft op basis van straatinformatie van professionals en systeeminformatie van de politie een netwerk in beeld gebracht waar jongeren en jongvolwassenen contact met elkaar hebben.

Het netwerk bestaat uit 249 personen in de leeftijd van 14 tot 58 jaar die crimineel actief zijn. Van die personen komen 159 uit de gemeente Groningen. In het netwerk worden jongeren nu al door de misdaad beïnvloed. Naar mate ze ouder worden, maken ze zich steeds vaker schuldig aan strafbare feiten. Het gaat onder meer om het dealen van drugs, mishandeling, straatroven en wapenbezit.

De onderzoekers spraken met Groningse professionals, onder wie hulpverleners en politiemedewerkers. Dit leverde een namenlijst op van crimineel actieve jongeren uit de wijk. De professionals maken zich zorgen over de mentaliteit van de jongeren: ,,Er is minder sprake van een aanspreekcultuur en jongeren lijken minder respect te hebben voor agenten.”

Op basis van het onderzoek doet Bureu Beke voorstellen voor een gerichte en concrete aanpak van personen, groepen en fenomenen. De aanpak loopt van vroegsignalering tot repressie.

Foto's

Deel dit artikel