IMG: 5 tot 10 miljard euro voor makkelijker en menselijker schadeafhandeling

Deel dit artikel
Tekst: Oogtv (bron)

Regio – De afhandeling van de aardbevingsschade moet milder, menselijker en makkelijk. De operatie zal vele miljarden kosten. Dat stelt het Instituut Mijnbouwschade Groningen.

Het gaat om een hersteloperatie die de komende jaren 5 tot 10 miljard euro aan extra schadevergoedingen kost. Dat bedrag komt bovenop het al toegekende bedrag van 1,63 miljard euro. Het IMG vraagt de Tweede Kamer en het kabinet voldoende geld beschikbaar te stellen om de voorstellen uit te voeren. Meldt Oogtv.nl.

“Een veilig en schadevrij huis moet ook in Groningen en Drenthe normaal zijn,” zegt bestuursvoorzitter Bas Kortmann van het IMG. “We moeten alles doen wat daarvoor nodig is. Zet daarom vooral in op herstel van schade, eenvoud in de toekomstige schadeafhandeling, en de verbeteringen voor gedupeerden persoonlijk merkbaar maken.”

Groningers moeten de mogelijkheid krijgen alle schade te laten herstellen door een aannemer. Het IMG voldoet de facturen. Ook moet er voor toekomstige schade een vaste vergoeding per beving volgen, van bijvoorbeeld 2500 euro. Verder moet er een integrale aanpak van alle verzakkingsschade komen. Uitgangspunt daarbij is duurzaam herstel, met verbetering voor funderingen. Dit met het oog op toekomstige schade.

Het IMG stelt verder voor, de huidige bedragen voor immateriële schade te verhogen naar het niveau dat de overheid ook biedt bij andere compensatieregelingen. Het gaat om vergoeding van het leed door de schade, maar ook het leed veroorzaakt door het versterkingsprogramma. Verder moet de vergoeding voor minderjarigen gelijk getrokken worden met die van volwassenen. Tenslotte moeten er meer voorzieningen komen voor psychosociale hulp, speciaal voor kinderen en jongeren.

Het IMG zal de komende tijd in gesprek gaan met allerlei organisaties om de voorstellen verder uit te werken. Het instituut wil dat er snel wordt begonnen, om geen vertraging te veroorzaken.

Foto's

Deel dit artikel