Zwaarst mogelijke aardbeving in Groningen lager dan gedacht

Deel dit artikel
Foto's: Tekst: Oogtv (bron)

Groningen – Internationale experts schatten de kans op een hele zware aardbeving in het Groningen-gasveld iets lager in dan eerder gedacht. De expert houden niet langer een kracht van 7,2 op de schaal van Richter aan, maar een maximale kracht van 6,5.

Dat blijkt volgens het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) uit inschattingen die de experts uitten tijdens een wetenschappelijke conferentie. Deze conferentie werd georganiseerd door de NAM, maar onder toezicht van het Staatstoezicht op de Mijnen. SodM onderschrijft de uitkomsten van de conferentie wel. Het rapport is terug te vinden op de website van de NAM.

Volgens SodM komen de wetenschappers tot een andere conclusie dan in 2016, omdat er minder is waarde toegekend aan gegevens uit gebieden waar diepe ondergrond zich slecht laat vergelijken met die van Groningen.

‘Geen invloed op onveiligheid van gaswinning’

Met de gegevens over de maximale zwaarte van bevingen TNO risicoberekeningen voor de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat en over de mate van versterking. SodM stelt echter dat de lagere maximale bevingskracht er niet voor moet gaan zorgen dat gedane toezeggingen aan bewoners niet worden nageleefd.Zegt Oogtv.nl.

“Winning uit het Groningen-gasveld vormt nog steeds een veiligheidsrisico voor bewoners”, aldus het SodM. “Het beeft al drie jaar op een rij vaker dan volgens de modellen wordt verwacht. Dit proces kan nog enkele tientallen jaren duren. Daarnaast moeten nog steeds duizenden huizen versterkt worden omdat ze niet veilig genoeg zijn. Het blijft daarom van belang voor de veiligheid van de inwoners om de gaswinning af te bouwen, en de huizen zo snel mogelijk te versterken.”

Foto's

Deel dit artikel