Troonrede: ‘Absolute plicht recht te doen aan bevingsslachtoffers’

Deel dit artikel
Foto's: Tekst: Oogtv (bron) & Archieffoto

Groningen – “Het blijft pijnlijk dat zoveel mensen in de problemen zijn gekomen door fouten van de overheid.” Met die woorden omschreef Koning Willem-Alexander dinsdagmiddag de houding van het kabinet richting de slachtoffers van de toeslagenaffaire en de aardbevingsslachtoffers in Groningen.

Bij monde van de koning liet het kabinet weten dat ‘alles is gericht op zo snel mogelijke compensatie en zo snel mogelijk herstel’. “Helaas kost dat tijd, ondanks de inspanningen van veel mensen en een ruime inzet van middelen”, zo sprak de koning uit.

De toespraak van de koning lijkt een herhaling van zetten, kijkend naar de troonredes van voorgaande jaren. Vorig jaar sprak de koning al uit dat de afhandeling van de schade te lang te stroperig is geweest. Het jaar ervoor stelde de koning, namens de regering, dat het kabinet zich extra wilde inzetten om de schade aan Groningse huizen te herstellen en de getroffen inwoners duidelijkheid te geven over dit herstel. Een jaar eerder wilde het toen demissionaire kabinet nieuwe maatregelen nemen, die de versnelde stop van de gaswinning in Groningen moeten bemoedigen.

Miljarden geraamd

In de Miljoenenota laat het Kabinet weten dat er geen gas uit het Groningenveld meer nodig is en dat het veld daarna tijdelijk, en alleen voor uitzonderlijke situaties, beschikbaar is als reservemiddel om de leveringszekerheid te waarborgen.

De regering stelt dat, ook na het beëindigen van de gaswinning uit het Groningenveld, het van onverminderd belang blijft om recht te doen aan de Groningers die getroffen zijn door de aardbevingen. “De schade moet zo snel mogelijk worden vergoed en onveilige huizen moeten worden versterkt, zodat Groningers weer veilig kunnen wonen”, stelt het Kabinet. Zegt Oogtv.nl.

Tot en met 2027 een bedrag van 8,8 miljard euro geraamd voor de uitgaven aan schadeherstel, versterking en uitvoeringskosten. De NAM blijft daarvoor betalen. Daarnaast heeft het kabinet, in aanvulling op de 1,2 miljard euro voor het Nationaal Programma Groningen, 1,5 miljard euro beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het Bestuursakkoord Groningen om de versterkingsoperatie te versnellen en beheersbaar maken. In totaal is daarmee voor Groningen ruim 11 miljard euro aan uitgaven geraamd.

 

Foto's

Deel dit artikel