‘Meer geluidshinder en slaapverstoring niet uit te sluiten als vliegveld Eelde openingstijden verruimt`

Deel dit artikel
Oogtv.nl

Eelde – Vliegveld Eelde heeft onvoldoende aangetoond dat ’s ochtend een half uur eerder beginnen en ’s avonds een uur later stoppen met vliegen vanaf de luchthaven slechts beperkte negatieve gevolgen op het milieu en op overlast voor omwonenden. Schrijft Oogtv.nl.

Dat stelt de Commissie voor de milieueffectrapportage (mer) in een advies aan minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat.

In de aanvraag voor een nieuw Luchthavenbesluit wil Groningen Airport Eelde graag dat Harbers toestaat dat er per dag langer gevlogen mag worden vanaf de luchthaven. Eelde wil onder andere de openingstijden verruimen naar 06:00 uur tot 00:00 uur (nu: 06:30-23:00), meer vliegtuigtypen toelaten en de trauma-helikopter meer ruimte bieden.

Voor een nieuw luchthavenbesluit moet Harbers beoordelen of een milieueffectrapport nodig is. Daarvoor vroeg de minister alvast advies aan de Commissie. Zo’n rapport is nodig als er belangrijke milieugevolgen mogelijk zijn. Qua milieuschade is de mer het eens met Eelde: natuurgebieden en beschermde diersoorten hebben geen last van de extra vlieguren en ook de stikstofuitstoot blijft beperkt.

Maar qua geluidshinder in de nacht en slaapverstoring voor omwonenden heeft Eelde niet voldoende aangetoond dat er geen problemen ontstaan door de ruimere openingstijden, vindt de Commissie. Omdat het luchthavenbesluit zelf nog niet klaar is, kan de commissie niet nagaan wat het effect is van de combinatie van (nieuwe) vliegtuigtypen en de extra vliegbewegingen. Dat is belangrijk omdat die combinatie bepalend is voor de berekende milieueffecten.

Eelde wil zorgen voor betere onderbouwing

De luchthaven laat weten dat het de adviezen van de Commissie gaat opvolgen en een betere onderbouwing gaat aanleveren. “Wij realiseren ons dat de luchthaven soms overlast veroorzaakt”, stelt Eelde in een reactie. “Uit onderzoeken blijkt dat de totale geluidsbelasting niet toeneemt ten opzichte van de huidige vergunning. Ook is er veel regionaal draagvlak voor een verruiming van onze openingstijden voor het passagiersverkeer.”

De luchthaven denkt dat het, na aanpassingen in de beoordeling en een positief besluit van minister Harbers, nog voor de zomervakantie een nieuw Luchthavenbesluit kan aanvragen.

Foto's

Deel dit artikel