Veranderplan moet Ambulancezorg Groningen op juiste spoor helpen

Deel dit artikel
112Groningen.nl & Oogtv.nl

Groningen – Binnen Ambulancezorg Groningen is de afgelopen weken hard gewerkt aan een plan van aanpak om de verwaarloosde organisatie weer op het juiste spoor te krijgen. Aanleiding is een zeer kritisch rapport over Ambulancezorg. Meldt Oogtv Hemelvaartsdag.

In het rapport, dat in januari verscheen, wordt gesproken van structureel grensoverschrijdend gedrag, onveiligheid en wantrouwen op de werkvloer. Het rapport van bureau Het Zuiderlicht kwam tot stand op basis van tachtig gesprekken met (oud)medewerkers. Daarbij kwamen vele misstanden aan het licht. Het management greep niet in.

De nieuwe interim-bestuurder Jack Thiadens kondigde vervolgens aan, binnen zes weken met een veranderplan te komen. Rolf de Folter, voorzitter van het Veranderteam: “Er is sprake van een verwaarloosde organisatie. Naast het al geconstateerde grensoverschrijdend gedrag, blijkt ook dat er meer dingen niet op orde zijn. En ook daar moet de organisatie hard mee aan de slag.” Er komt dan ook een nieuwe organisatiestructuur.

Om grensoverschrijdend gedrag in de toekomst te voorkomen is het belangrijk om hierover goed met elkaar in gesprek te gaan. Daarvoor is een plan ontwikkeld. Kwaliteit, veiligheid en scholing moeten op een hoger plan. Voor de interne opleiding tot ambulancechauffeur of verpleegkundige wordt gekeken naar andere alternatieven en samenwerkingsvormen.

De samenwerking in de regio moet beter; onder meer de samenwerking met ambulancevoorzieningen in aangrenzende regio’s en met ketenpartners. Het ziekteverzuim is op dit moment hoog (9,3% in vergelijking met 6% landelijk). Hierdoor staat het werkrooster onder druk en worden de aanrijtijden niet gehaald.

Jack Thiadens sprak tijdens de bijeenkomsten zijn waardering uit voor het werk dat de ambulancecollega’s doen. “Ik zie de trots van velen die hier werken. Jullie verlenen met hart en ziel zorg aan patiënten. Die zijn tevreden over ons”. Hij bood aan alle medewerkers namens de organisatie excuses aan. “Er is onvoldoende aandacht geweest om collega’s een veilige werkplek te bieden en een organisatie neer te zitten die de medewerkers verdienen.”

 

Foto's

Deel dit artikel