Gemeentebestuur ziet kluiscontroles op scholen als effectief signaal in handel tegen illegaal vuurwerk

Deel dit artikel
Bron; Oogtv, Sebastiaan Scheffer

Groningen – Het inspecteren van kluisjes op middelbare scholen is volgens het gemeentebestuur een effectief signaal in de richting van leerlingen en ouders dat scholen en politie er alles aan doen om de veiligheid te borgen wanneer het gaat om bijvoorbeeld de handel in vuurwerk. Dat laat het gemeentebestuur weten. Dat meldt Oogtv.

Daarmee reageert het gemeentebestuur op vragen van de CDA-fractie. De partij had vragen gesteld omdat het ziet dat steeds meer Groningse jongeren actief zijn in het illegale vuurwerkcircuit. Volgens het CDA opereert een deel van de jongeren daarbij onder de radar, wat het lastig maakt om de handel in te perken. Behalve dat het om illegaal vuurwerk gaat ziet de partij ook dat het vuurwerk steeds zwaarder wordt, waarbij de hoeveelheden dodelijk letsel kunnen veroorzaken. Daarbij wordt er onder andere verwezen naar een filmpje op sociale media waarbij leerlingen van het CSG Augustinus in de fietskelder zwaar vuurwerk afsteken. Vijf leerlingen werden nadien geschorst.

Gemeentebestuur: “We zijn voorstaand van een landelijk vuurwerkverbod”
Het gemeentebestuur is bekend met de problematiek zoals die door het CDA wordt geschetst: “De afgelopen jaren hadden we in de aanloop naar de jaarwisseling te maken met een groot aantal incidenten tegelijk, die direct inzet van de politie vroegen. Wij zijn voorstander van zowel een landelijk vuurwerkverbod en daaraan gekoppeld een verbod op de verkoop van consumentenvuurwerk. Echter door landelijke wet- en regelgeving is het nog niet mogelijk om de verkoop in de gemeente te verbieden. Binnenkort komen we met een voorstel over de toekomst van een vuurwerkvrije gemeente, en hoe dit op een alternatieve wijze te organiseren.”

Woning tijdelijk sluiten
Burgemeester en wethouders geven aan het belangrijk te vinden om te investeren in de aanpak van illegale vuurwerkhandel. Daarin wordt er eendrachtig samengewerkt met politie, Openbaar Ministerie en andere instanties en inwoners. Onderdeel daarvan is het intensiveren van het opsporen van explosieven en illegaal vuurwerk. Ook het inzetten van bestuurlijke en strafrechtelijke maatregelen is daarbij belangrijk, zoals het opleggen van een bestuurlijke maatregel: wanneer de politie in een woning vuurwerk aantreft en er zijn aanwijzingen voor handel dan kan een burgemeester besluiten om een woning tijdelijk te sluiten.

Kluiscontroles op scholen
Om het vuurwerkgebruik en -handel bij jongeren aan te pakken ziet het gemeentebestuur kluiscontroles als een effectief middel. “In december vond er een controle plaats op een school in Selwerd. Hier werden geen strafbare zaken aangetroffen. Wij zien het middel wel als een duidelijk signaal in de richting van leerlingen en ouders dat scholen, samen met de politie, er alles aan doet om de veiligheid te borgen. Scholen kunnen deze kluiscontroles ook expliciet opnemen in hun huisregels, zodat het bekend is dat er controles worden gehouden.”

Halt
Daarnaast worden er op scholen gratis vuurwerklessen aangeboden door stichting Halt. “Met deze lessen worden leerlingen gewezen op de gevaren, het gebruik en de juridische gevolgen van het, te vroeg, afsteken van, illegaal, vuurwerk.” Wel zegt het gemeentebestuur dat er voortdurend gemonitord wordt of er ook extra acties ondernomen moeten worden om de handel in illegaal vuurwerk tegen te gaan.

Foto's

Deel dit artikel