Afwijkende zedencijfers CBS en politie nader verklaard

Deel dit artikel
Foto's: Politie.nl, bron

Nederland – Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceerde vandaag cijfers over het aantal geregistreerde seksuele misdrijven in 2022. Deze vallen lager uit dan de aantallen die de politie eerder publiceerde. Dit komt doordat wij ons baseren op het totaal aantal geregistreerde zedenincidenten.

Hieronder vallen ook zaken die na onderzoek geen misdrijf bleken te zijn of die wel zijn opgepakt, maar niet in het strafrecht terecht zijn gekomen. Denk aan slachtoffers die een hulpverleningstraject zijn ingegaan of voor bemiddeling kozen. Deze zaken zijn door het CBS niet meegenomen.

Zoals eerder is bericht, is volgens de politiecijfers in 2022 15.500 keer melding of aangifte gedaan van aanranding of verkrachting, wat meer is dan in de afgelopen jaren. Met name de aandacht rond The Voice of Holland en de uitzending van BOOS hebben ervoor gezorgd dat meer slachtoffers zich melden bij de politie. Die doet er alles aan om de juiste zorg te bieden en zaken te onderzoeken.

Meer aandacht

In 2020 kreeg de politie 12.000 meldingen en aangiftes. In 2022 waren dat er 15.500. Er is vooral een grote toename in het aantal meldingen en aangiftes van aanranding en verkrachting. Volgens Caroline Monster, programmamanager Zeden bij de politie, is die stijging te verklaren doordat er meer ruimte en aandacht is gekomen om deze zedenmisdrijven bespreekbaar te maken. Monster: ‘Na de publiciteit rond The Voice of Holland is het aantal meldingen flink gestegen en die instroom is daarna hoog gebleven.’

Hulp bieden

‘Het is positief dat slachtoffers de politie weten te vinden’, vindt Monster. ‘Als het slachtoffer aangifte wil doen, zetten we dat proces in gang. Het streven is om binnen zes maanden zaken met strafbare feiten bij het OM aan te dragen. Dat lukt helaas niet altijd, maar dat wil niet zeggen dat deze zaken stilliggen. De complexiteit van zaken is toegenomen, waardoor het verzamelen van bewijs meer tijd kost.’

Nieuwe zedenwet

Het aantal meldingen en aangiftes zal toenemen als begin volgend jaar een wet in werking treedt die verkrachting sneller strafbaar maakt. Zonder uitdrukkelijke wederzijdse toestemming is seks hebben dan strafbaar. Monster: ‘De wet maakt het makkelijker om aangifte te doen, ook van digitale zedenmisdrijven. Maar de bewijsvoering blijft hetzelfde en die is in veel zedenzaken erg lastig.’

Foto's

Deel dit artikel