Politie Noord Nederland neemt afstand van artikel Dagblad van het Noorden

Deel dit artikel
politie.nl
Groningen - In het Dagblad van het Noorden van woensdag 10 december is een tweetal artikelen gepubliceerd over het niet functioneren van de crimeteams en de aanpak van zware criminaliteit die tekort zou schieten.

De journalist beroept zich in het artikel op gesprekken met meerdere collega’s die volgens hem betrouwbaar genoeg zijn voor het verhaal. Met name het eerste artikel, dat gaat over het crimeteam, wordt gezien als een ongenuanceerd verhaal dat door de eenheidsleiding op geen enkele wijze wordt herkend.

 

De betreffende journalist beschrijft zaken die op dit moment onder behandeling zijn van collega’s als plankzaken waaraan niets gedaan zou worden en die in de prullenmand verdwijnen. Daarnaast worden in het artikel laatdunkende opmerkingen over collega’s geplaatst. De eenheidsleiding distantieert zich van het crimeteam artikel en de daarin verwoorde opmerkingen. Geconstateerd wordt dat er hard gewerkt wordt aan zaken. Het resultaat van de aanpak van woninginbraken, overvallen, straatroven en hennep is er dan ook naar.

 

De journalist is uitgenodigd om een breder beeld van de aanpak in het crimeteam te krijgen. Hij wenste hier echter niet op in te gaan. Namens de eenheidsleiding is aan hem een schriftelijke reactie op het artikel gegeven, die daar deels in is verwerkt.

 

 

 

Foto's

Deel dit artikel