PI de Grittenborg in Hoogeveen kreeg veel bezoek tijdens opendag (Video)

Deel dit artikel
Hoogeveen - De penitiaire inrichting De Grittenborgh in Hoogeveen had zaterdagmiddag en avond over bezoekers niet te klagen het was erg druk.

Naar schatting enkele honderden belangstellenden wilden wel eens in de gevangenis van Hoogeveen kijken. Ze kregen dan ook te zien waarvoor ze waren gekomen de cellen en een uitleg over het beleid binnen de Grittenborg. Echter de gedetineerden bleven vanwege privacy redenen onzichtbaar voor het publiek. In de sportaccommodatie kregen de bezoekers een demonstratie van een aanhouding door de Mobiele eenheid te zien en dat was zeker spectaculair te noemen. Na afloop en een kopje koffie trok iedereen weer goed gemutst huiswaarts. 55 gevangenissen, tbs-klinieken en justitiële jeugdinrichtingen openden hun poorten voor het publiek. Er was voor circa 11.000 bezoekers de gelegenheid om bij een locatie van de Dienst Justitiële Inrichtingen een rondleiding te krijgen. Op deze dag kon de DJI aan het publiek laten zien hoe de tenuitvoerlegging van opgelegde straffen vorm werd en wordt gegeven. “De Nationale Open Dag DJI kan helpen bezoekers antwoord te geven op de vraag wat er nou precies gebeurt na de rechterlijke uitspraak. Hierover bestaan vaak vele vooroordelen. Daarnaast is de Nationale Open Dag DJI een uitgelezen mogelijkheid te laten zien dat het werken met justitiabelen een bijzonder werkveld is waarbij de medewerkers dagelijks een grote maatschappelijke bijdrage leveren. Op basis van eigen ervaring en de dialoog met DJI-medewerkers kunnen bezoekers kennisnemen van het leven 'achter de poort. Het thema van de Nationale Open Dag DJI 2011 is “Het terugdringen van recidive door het doorbreken van criminele gedragspatronen”. De samenleving en het kabinet vinden het belangrijk dat Nederland veiliger wordt. Dat kan alleen als justitiabelen hun criminele gedragspatronen weten te doorbreken en na hun detentieperiode een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan opbouwen en niet terugvallen in crimineel gedrag. DJI werkt bij de terugdringing van recidive nauw samen met gemeenten en tal van organisaties, de zogenaamde samenwerkings- en ketenpartners.

Deel dit artikel