Eerste kievitsei in Fryslân nu wel gevonden

Deel dit artikel
Hurdegaryp - Het eerste kievitsei van de Provincie Fryslân is officieel gevonden op woensdag 16 maart. De heer G.A. Kleinhuis uit Earnewâld vond het ei om 13.30 uur aan de Simmerdyk in Hurdegaryp.

Later is het ei gecontroleerd en goedgekeurd. De Vogelwachtersbond BFVW heeft bevestigd dat de zoekpas in orde is en de juiste procedure is gevolgd door de ‘aaisiker’. Vandaag om 17.00 uur zal de heer Kleinhuis in het Provinciehuis het kievitsei aanbieden aan de Commissaris van de Koningin, de heer Jorritsma. De Commissaris gaat het ei ‘lotteren’ om de versheid en gaafheid ervan vast te stellen. Als het ei vers is, zinkt het. De gelukkige vinder ontvangt dan uit handen van de Commissaris het € 15 vindersloon, evenals de Sulveren Ljip (een zilveren beeldje van een kievit) met de bijbehorende oorkonde.

Deel dit artikel