Oogtv: Burgemeester worstelt met hoofddoekjes bij boa’s

Deel dit artikel
Sebastiaan Scheffer, Oogtv.nl, bron

Groningen – Moet een boa wel of geen hoofddoekje of keppeltje kunnen dragen. Een deel van de politieke fracties in de Groningse gemeenteraad wil dit graag mogelijk maken, maar de burgemeester worstelt. De burgervader vraagt de tijd zijn werk te laten doen en doet de oproep aan de politiek om hem niet klem te zetten.

Voor Schuiling is het waarschijnlijk één van de lastigste discussies die hij in de afgelopen 4,5 jaar als burgemeester van Groningen gevoerd heeft: “Dit onderwerp gaat nogal ergens over. De kern waar we het over hebben is de zorg die bij een aantal politieke partijen leeft dat boa’s zich niet kunnen uiten in de kleding van hun levensovertuiging, waardoor dit belemmerend kan zijn om te solliciteren op een dergelijke functie.”

“Terecht dat we hier bij stil staan”
De vraag is in hoeverre dit speelt. Uit onderzoek in Groningen blijkt dat geen van de boa’s op dit moment behoefte heeft aan het dragen van een hoofddoek of keppeltje. “Maar dat zegt niet alles. Wellicht zijn er mensen die graag boa zouden willen worden maar al vroegtijdig afhaken omdat ze zulk soort uitingen niet mogen dragen. Wij hebben daar geen indicaties voor, maar het is wel terecht om er bij stil te staan.”

“Samenstelling van het politieapparaat is op dit moment geen goede weerspiegeling van de bevolking”
Volgens de burgemeester zijn er redenen te bedenken om hoofddoekjes juist wel toe te staan: “Wat je wilt is dat de samenstelling van de politieorganisatie een goedde weerspiegeling is van de bevolking. Voor de korpschef van de politie Noord-Nederland, en ook voor mij, is dat een grote zorg omdat dit op dit moment niet goed op orde is. Het is ontzettend belangrijk dat dit wel gaat gebeuren. Gebeurt dat niet, dan is het gevaarlijk voor de rechtsstaat en de democratie zoals we die hebben.”

“Mensen in de veiligheidssfeer mogen niet de schijn afroepen dat ze bij hun keuzes door levensovertuigingen geleid worden”
Maar zijn hoofddoekjes en keppeltjes de juiste manier om dit recht te trekken? Op dat vlak heeft de burgemeester aarzelingen. “Mensen die rechtstreeks in de veiligheidssfeer werken, dus rechters, agenten, boa’s, militairen, mogen niet de schijn afroepen dat ze in de keuzes van hun werk geleid worden door hun levensovertuiging. Het neutraal zijn is een veiligheidsonderwerp. Als je op kantoor zit, of achter een receptie, dan is dit geen enkele discussie: dan kun je gewoon een keppeltje dragen. Maar dat wordt anders als je een uniform draagt. Partijdigheid moet je voorkomen. Mensen moeten neutraal zijn, anders kan het zijn weerslag hebben op het werk dat men aan het doen is.”

“Een boa met een bepaalde tattoo kan ik niet naar een demonstratie sturen”
De vraag is ook waar je de grens legt. “Waar begint de levensovertuiging en waar eindigt die? Stel dat een boa met een bepaalde tattoo uiting geeft tot een bepaalde voorkeur. Zo iemand kan in conflict raken met iemand die een heel andere overtuiging heeft. Of anders geformuleerd: stel dat er in de stad een demonstratie plaatsvindt. Dan zal ik als werkgever zo’n boa daar niet op af sturen. En dat heeft niet alleen met deze boa te maken, maar ook met de veiligheid van het team waarin hij of zij werkt.”

Burgemeester Koen Schuiling: “Vraagtekens bij hoofddoekjes en keppeltjes”
Schuiling: “Dit is precies waar mijn aarzeling zit. Er is informatie uit die steden beschikbaar. Maar het Verenigd Koninkrijk heeft een heel andere samenstelling waar heel andere vraagstukken leven. Iedereen is het er over eens dat we werk te doen hebben omdat de samenstelling van het politieapparaat op dit moment niet een goede weerspiegeling is van de samenleving. In het verlengde daarvan: hoe kunnen we dat proces helpen om inclusiviteit en diversiteit te bereiken? En ik zet mijn vraagtekens bij hoofddoekjes en keppeltjes, omdat ik risico’s en onzekerheden zie.”

 

Meer op Oogtv. Door Sebastiaan Scheffer

Foto's

Deel dit artikel