Prinsjesdag 2023: Dreigingen wereldwijd onderstrepen noodzaak van een sterke krijgsmacht

Deel dit artikel
Persbericht

Landelijk – De toegenomen dreigingen wereldwijd maken een sterke krijgsmacht noodzakelijk. Volgend jaar heeft het kabinet 21,4 miljard euro begroot voor de invulling van de grondwettelijke taken van Defensie en om de gereedheid en inzetbaarheid van eenheden te versterken.

De versterking van de krijgsmacht gebeurt steeds meer in samenwerking met Europese- en NAVO-partners. Ook wordt de steun voor Oekraïne onverminderd voortgezet door materieel te blijven leveren en de Oekraïense krijgsmacht te trainen.

De versterking van de krijgsmacht begint bij het personeel. Defensie werkt hard om ondanks de krappe arbeidsmarkt personeel te werven en te behouden. Ook komen de middelen ten gunste van de versterking van de gereedheid en gevechtskracht. Deze versterking vindt plaats in nauwe samenwerking met EU-partners en NAVO-bondgenoten.

In 2024 wil Defensie de gereedheid en gevechtskracht op verschillende manieren versterken. Aankomend jaar wordt het Combat Support Ship geleverd zodat fregatten langer in staat zijn om op zee te blijven en wordt er een contract ondertekend voor een extra vliegtuig, waardoor de tactische luchttransportcapaciteit wordt uitgebreid. Ook wordt stapsgewijs de capaciteit van de Koninklijke Marechaussee, voor bijstand aan civiele autoriteiten, versterkt.

De munitievoorraad bij de krijgsmacht stijgt de komende jaren. Volgend jaar worden de Spike-antitankraketten voor de lange afstand geleverd, net als de van de schouder afvuurbare lichte antitankraketten, 155mm artilleriegranaten en mortiermunitie.

De aanschaf van lange afstandsraketten voor Marine, Land- en Luchtmacht zijn voorbeelden van nieuwe capaciteiten die bijdragen aan een grotere slagkracht en een geloofwaardige afschrikking.

Verder zet Defensie in op kansrijke kennis- en innovatiesystemen, zoals Brainport, Nederland Radarland en Brightlands.

Onder de noemer ‘Ruimte voor Defensie’ legt de organisatie vast hoeveel ruimte nodig is om te oefenen, zodat de grondwettelijke taken goed zijn uit te voeren en de gereedheid te verhogen. Het gaat hierbij om voldoende ruimte voor bijvoorbeeld het oefenen en trainen met nieuw materieel, helikopters en jachtvliegtuigen, maar ook om vastgoed en de opslag van munitie. Als eerste wordt in beeld gebracht over welke concrete mogelijke locatie(s) dit gaat en wat de milieueffecten daarvan zijn.

Oekraïne

Dankzij de brede internationale steun van Nederland en partnerlanden kan Oekraïne zich succesvol blijven verdedigen tegen de Russische agressie. Tot en met augustus van dit jaar was de totale waarde van de geleverde militaire steun aan Oekraïne ongeveer 1,9 miljard euro. In 2024 zal de steun worden voortgezet. Het is belangrijk Oekraïne met onder andere munitie, luchtverdediging en andere goederen te blijven steunen.

Personeel

Er stromen meer militairen in, volgend jaar zelfs versneld. De organisatie maakt betere afspraken met werkgevers, om de positie en instroom van reservisten te verbeteren. Ook het aantal formatieplaatsen neemt toe, vooral bij het IT-bedrijf. Verder doet Defensie er alles aan om dit jaar een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord te sluiten. Het oude loopt 31 december af.

Veteranen verdienen waardering, respect en de zorg die ze nodig hebben. Het veteranenbeleid biedt hiervoor een belangrijke basis waarbij doorlopend wordt gekeken naar mogelijkheden tot verbetering. Zo komt er voor dakloze veteranen een noodopvang, die volgend jaar gereed is. Ook het initiatief ‘Veteraan voor de Klas’ wordt voortgezet.

 

Foto's

Deel dit artikel