Gedeputeerde wordt gedwongen om in ‘noodsituaties’ toch meer te doen in Ter Apel: ‘Laat zien dat het menens is’

Deel dit artikel
112Groningen.nl & RTV Noord.nl (Bron).
Ter Apel – Nog geen week geleden gaf gedeputeerde Tjeerd van Dekken (PvdA) aan dat hij de asielsituatie in Ter Apel enkel kan oplossen door druk uit te oefenen op het kabinet. Een week later heeft hij van Statenleden de sleutel in handen gekregen om toch zelf de handschoen op te pakken.
Provinciale Staten is het er bijna unaniem, met uitzondering van PVV en Forum voor Democratie, over eens om de gedeputeerde de volmacht te geven om geld uit te trekken voor oplossingen in Ter Apel als de nood hoog is. Tot voor kort noemde Van Dekken die optie nog ‘de omgekeerde wereld’. Hij vroeg zich namelijk af waarom de provincie geld moet uitgeven terwijl de asielproblemen de verantwoordelijkheid van Den Haag zijn. Een politieke meerderheid dwingt hem nu om wel degelijk in actie te komen als de situatie escaleert en er geen oplossing komt vanuit het kabinet. Lees meer op www.RTVNoord.nl

Foto's

Deel dit artikel