Bewoners Gerrit Krolbrug gaan dinsdag in gesprek met wethouder: “Broeksma moet nu de lead nemen”

Deel dit artikel
112Groningen.nl & OOGTV (Bron).

Groningen – Bewoners- en belangenorganisaties gaan dinsdag in gesprek met wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer om te praten over de situatie rond de Gerrit Krolbrug. De oproep zal zijn dat de wethouder nu echt de leiding moet gaan nemen.

“Eigenlijk wil je gewoon een situatie waarbij er geluisterd wordt, waarbij een project goed verloopt”, vertelt Chris van Malkenhorst van de bewonersorganisatie Van Starkenborgh. “Maar het gaat niet goed. En dat roepen wij al een tijdje, waarbij we al diverse keren oplossingen hebben aangedragen. Wij steken daar onze nek voor uit, maar echt geluisterd wordt er niet. Daarom is het fijn om te zien dat het pamflet inmiddels breed ondersteund wordt. Dat we niet alleen staan.”

Pamflet
Van Malkenhorst doelt daarbij op een pamflet dat eerder op de dag is verspreid. In dit pamflet wordt gepleit voor een oplossing voor de langere termijn. Daar is sprake van een vaste tijdelijke brug met hellingbanen over het Van Starkenborghkanaal, op zeven meter hoogte, op zeventig tot honderd meter afstand van de huidige brug. De brug zal behalve voor voetgangers en fietsers ook geschikt zijn voor mensen op bakfietsen en mindervaliden. Door deze tijdelijke brug ontstaat er ruimte om te kunnen werken aan het definitieve herstel van de Gerrit Krolbrug.

Foto's

Deel dit artikel