Actiegroep eist opstappen universiteitsbestuur na hardhandige ontruiming, RUG zegt voor open dialoog te staan

Deel dit artikel
Tekst: Oogtv (bron) & foto`s Patrick Wind

Groningen – De actiegroep Student RUG eist dat het universiteitsbestuur opstapt. Aanleiding is het besluit van het bestuur om het Academiegebouw dinsdagavond door de politie te laten ontruimen. Daarbij zou de politie hardhandig hebben opgetreden.

Tussen de vijftig en zestig studenten hadden dinsdag het Academiegebouw bezet. Zij eisen dat het ontslag van docent Susanne Täuber wordt teruggedraaid. In maart werd het gebouw ook bezet en toen werden er afspraken gemaakt over een dialoog. Die dialoog vond dinsdag plaats. Maar toen dit niets opleverde ging men over tot bezetting. Op beelden is te zien hoe de studenten door agenten uit het gebouw worden gesleurd. Universitair docent Donya Ahmadi laat in het Dagblad van het Noorden optekenen dat er hardhandig is ingegrepen. De docente zag het tumult, kwam kijken, waarbij ze vanuit het niets door een agent werd geslagen met een wapenstok.

“Wij eisen het aftreden van het CvB”
Student RUG meldt dat de universiteit een volkomen vermijdbare escalatie heeft gepleegd richting vreedzaam demonstrerende studenten. “Het bestuur beweert dat we hun verzoek om een gesprek hebben afgewezen, maar dat is gewoon niet waar”, schrijft Student RUG. “We stonden open voor een gesprek, maar onze eis werd schaamteloos afgewezen. We lieten het aan het bestuur over om te reageren, en zij reageerden door de politie te bellen en geweld tegen studenten op universiteitsterreinen af te dwingen. De politie heeft in opdracht van de Raad geweld toegepast. We zijn geschokt en boos over hoe we zijn behandeld door de RUG. Wij houden het College van Bestuur verantwoordelijk voor het escaleren van de situatie. Vanwege hun nalatigheid, incompetentie en flagrante onvermogen om te reageren op de sociale veiligheidscrisis, eisen we het aftreden van het College van Bestuur.”

Reactie van het Universiteitsbestuur:
Op dinsdag 25 april heeft de politie het Academiegebouw ontruimd nadat de actievoerende studenten meerdere malen gevraagd was het gebouw te verlaten. De dag die in het teken had moeten staan van een wederzijdse constructieve dialoog, eindigde hierdoor helaas in mineur. We hebben er in onze voorbereiding en op de dag zelf alles aan gedaan om de dialoog te laten slagen. Helaas werden al onze pogingen en toenaderingen voor een constructief gesprek met de actievoerende studenten genegeerd of afgewezen.
.
Als universiteit staan wij voor een open dialoog waarin alle onderwerpen bespreekbaar zijn. Dat doen we op een constructieve en respectvolle manier, zodat iedereen op een goede en veilige manier kan werken en studeren. Daar voelen wij ons verantwoordelijk voor. We zorgen ervoor dat alle leden van onze RUG-gemeenschap, inclusief mensen die niets te maken hebben met de bezetting, dit kunnen blijven doen.
.
Wij vinden het jammer dat het niet gelukt is om, zoals was afgesproken op 22 maart, samen de dialoog over de verdere verbetering van sociale veiligheid binnen de RUG voort te zetten. Toch blijft dit onze inzet. We geloven dat we dit alleen kunnen bereiken door samen met elkaar oprecht en open in gesprek te gaan. Daarvoor staat onze deur altijd open.

Foto's

Deel dit artikel