Personeel Arriva legt volgende week donderdag en vrijdag het werk neer; minder of geen treinen in Groningen

Deel dit artikel
112Groningen.nl & OOGTV (Bron).

Groningen – Volgende week vrijdag legt (een deel van) het treinpersoneel van Arriva in Groningen het werk neer. De dag ervoor doet het personeel in Friesland hetzelfde. Dat betekent dat Groningse reizigers er twee dagen rekening mee moeten houden dat hun treinreis niet doorgaat.

Welke treinen wel of niet rijden, is afhankelijk van de standplaats van het personeel. Ook is onbekend of personeel wat geen lid is van een vakbond meedoet met de staking. Op de donderdag wordt er alleen gestaakt door het Arriva-personeel uit Friesland, maar deze werknemers zijn ook in Groningen actief. Vrijdag vallen waarschijnlijk alle of een groot gedeelte van de Groningse treinritten uit, want dan staakt het Groningse personeel.

Aangesloten personeel bij vakbonden FNV, CNV en VVMC doet mee aan de actie, nadat hun werkgevers niet ingingen op een ultimatum wat de bonden vorige week stelden aan de vervoerders in het zogenaamde ‘multimodaal vervoer’. In Groningen valt het grootste deel van het Arriva-personeel onder deze cao.

De bonden en werkgevers praten al sinds januari van dit jaar over een nieuwe cao, maar volgens de bonden is er van een echte onderhandeling niks terechtgekomen. De werkgevers legden slechts één voorstel neer bij de bonden. Dat werd massaal afgewezen door de vakbondsleden. De bonden stelden de vervoerders daarom vorige week een ultimatum. De werknemers willen een eenjarige cao, met een loonstijging die de verwachte inflatie compenseert. Ook willen de bonden een eenmalige uitkering van duizend euro en maatregelen om de werkdruk te verlagen. Daarnaast vragen de werknemers een hogere eindejaarsuitkering (naar 8 procent), een betere reiskostenregeling, uitbreiding van het geboorteverlof en een uitbreiding van de regeling om eerder te kunnen stoppen met werken.

Foto's

Deel dit artikel