Politie start aanbesteding basis politievoertuig, ook elektrisch

Deel dit artikel
Foto's: Politie.nl, bron & Stockphoto

Landelijk – ’Een deel van de aanbesteding basis politievoertuigen wordt elektrisch’, zegt producten- en dienstenmanager Voer- & vaartuigen Irene Meulenkamp. ‘In een aantal eenheden is al getest met elektrische auto’s. De politie kiest voor elektrisch rijden om de uitstoot van broeikasgassen te beperken. Het deel dat nog een fossiele verbrandingsmotor heeft, zal benzine of mild-hybride worden.

Om het risico op leveringsproblemen te beperken, kiezen we voor de personenvoertuigen om twee merken te contracteren. Voor elektrische personenbusjes is de markt nog niet ver genoeg ontwikkeld, dus dat worden wel diesels. We houden wel de optie open voor elektrische busjes.’

Routeplan aanbesteding

De nieuwe voertuigen worden vanaf 1 januari 2025 opgenomen in het wagenpark. Eerst volgt een aanbestedingstraject en zal de politie op basis van de gunningscriteria een ranking maken van de aangeboden voertuigen. De leveranciers die op basis van deze ranking de beste voertuigen kunnen leveren, krijgen de opdracht (voorlopig) gegund. Politiemedewerkers die het voertuig nodig hebben in hun werk, zijn nauw betrokken bij deze aanbesteding. Zij hebben bijvoorbeeld geholpen bij het opstellen van het Programma van Eisen. Daarin staan de eigenschappen waaraan het voertuig moet voldoen. In een later stadium spelen onder andere rijtests – door politiemedewerkers die de auto straks gebruiken – een belangrijke rol.

Het aanbestedingsproces kent diverse stappen, hieronder een overzicht van de planning per fase in de Europese aanbesteding voor basis politievoertuigen op fossiele brandstof. De Europese aanbesteding emissieloze personenvoertuigen voor de basis politiezorg, wordt naar verwachting medio 2023 gepubliceerd. Zie ook

Foto's

Deel dit artikel