Cameratoezicht Gele Loper wordt met jaar verlengd

Deel dit artikel
Tekst: Oogtv (bron)

Groningen – Het voorstel van het College om het cameratoezicht in de Gele Loper met een jaar uit te breiden kon woensdagavond op geen bezwaren rekenen van de gemeenteraad. Wel kwamen verschillende fracties met een aantal kritische vragen.

In het gebied hangen sinds mei 2021 camera’s omdat er in de buurt veel overlast wordt ervaren. Bewoners klagen over straatintimidatie van onder meer rondhangende dealers, junks en inbrekers en drugsoverlast. Jeffry van Hoorn van GroenLinks: “We hebben het over veiligheid, en veilig kunnen wonen en leven is van groot belang. De vraag is of we een veilige woon- en leefomgeving kunnen bereiken.

 

Het is belangrijk om problematiek die ten grondslag ligt aan de overlast, om die aan te pakken. Camera’s kunnen worden ingezet maar dan wel aanvullend op andere maatregelen, en altijd van tijdelijke aard. Wel zouden wij opteren om de camera’s niet voor een periode van een jaar te verlengen, maar voor een half jaar. En wij zouden graag willen zien wanneer het brede plan van aanpak wordt besproken om de problematiek op te lossen.”

Terence van Zoelen (Partij voor de Dieren): “Onderzoek naar waterbedeffect”
Terence van Zoelen: “Dit is een vraagstuk dat continu terugkeert. Wij vinden het belangrijk dat er gekozen wordt voor een persoonlijke aanpak met camera’s als sluitstuk. Ook vinden we het belangrijk dat er onderzoek wordt gedaan naar het waterbedeffect. Als je camera’s ophangt, verplaatst het probleem zich dan ook. We hebben het over problematiek die ook in andere gemeenten plaatsvindt. Wat kunnen we van deze gemeenten leren? Daarnaast is het belangrijk om breder te kijken, om bewoners buiten de Gele Loper er bij te betrekken. Kunnen we iets leren van drugsdealers en hun handelen? Ik ben het wat dat betreft met GroenLinks eens. Verlengen, maar wat is het achterliggende plan? Wat gaan we doen om de problemen die de overlast veroorzaken aan te pakken?”

Amrut Sijbolts (Stadspartij 100% voor Groningen): “Moeten we over iedere camera debatteren?”
Amrut Sijbolts: “Kunnen we de burgemeester niet het vertrouwen geven dat het College bepaalt of er camera’s worden ingezet? Ik heb namelijk geen zin om straks over iedere camera te debatteren.” Van Zoelen: “Dat zou een wildgroei aan camera’s betekenen. Met een camera laat je een probleem onder het tapijt verdwijnen, maar komt het elders weer naar boven. De insteek moet volgens mij zijn dat als je een camera gebruikt, het ook weer zo moet zijn dat je het verwijderd.”

Maria Martinez-Dubiani (D66): “Inzetten op preventie, problemen in de kiem smoren”
Inzetten van camera’s als tijdelijk middel is ook wat Maria Martinez-Dubiani van D66 het beste lijkt: “Het plaatsen van camera’s als doelgerichte aanpak. Maar we zijn ook heel blij met het voorstel om straatcoaches in te zetten. En je kunt meer doen: inzetten op voorlichting, kijken waar de problemen vandaan komen. Als je dat weet kun je verder bouwen en kun je problemen in de kiem smoren.”

Burgemeester Koen Schuiling (VVD): “Mensen die overlast veroorzaken zijn erg beweeglijk”
Burgemeester Koen Schuiling: “We hebben dit gebied al een aantal jaren op de korrel. We hebben eerder camera’s opgehangen, en ook weer weggehaald omdat het erop leek dat het kon. Dat had toen te maken ook met de dubbele aanpak. Ook aan de preventieve kant hebben we toen inzet gepleegd. We hebben hulp geboden, we hebben zorg verleend. Ik kan geen exacte cijfers geven over hoeveel mensen het in dit gebied gaat, en dat is gelijk ook de kern van het probleem. De mensen die overlast veroorzaken zijn erg beweeglijk. We nemen ze waar, en daarna zijn ze een hele tijd weg.”

“Gebied Ubbo Emmiussingel begint steeds meer onze aandacht op te eisen”
Schuiling: “Vorig jaar hebben we de camera’s weer opgehangen omdat we een exponentiële groei zagen in bedreigingen en vechtpartijen. Daarbij beperkt het zich niet tot de Gele Loper. Het gaat om het gebied vanaf de Ubbo Emmiussingel en Ubbo Emmiusstraat tot aan de Prinsenstraat, achter de supermarkt aan het Gedempte Zuiderdiep. Dat gebied begint steeds meer onze aandacht op te eisen. Er wordt door u gevraagd naar het waterbedeffect. Dat weten we niet. De mensen die zich ophouden op het pleintje voor de Spar-supermarkt hebben een hele andere samenstelling dan de groep die we aantreffen in de Haddingestraat. Waarom, hoe en wat, dat vraagt onderzoek.”

“Camera’s hebben erg geholpen”
Volgens de burgemeester heeft de aanwezigheid van camera’s erg geholpen. “We hebben met de camera’s kunnen traceren, we hebben in kunnen grijpen, maar we hebben ook kunnen voorkomen dat er dingen zijn gebeurd. De aanwezigheid van camera’s moet positief worden gewaardeerd. Deze camera’s hangen niet in het gebied dat ik zojuist beschreef. Daar hebben we andere maatregelen genomen. Handhaving en politie controleert intensief op het pleintje bij de Ubbo Emmiussingel. Dat heeft nog niet het gewenste resultaat. Hetzelfde geldt voor de locatie Albert Heijn aan het Gedempte Zuiderdiep.”

“Soms zie je dezelfde mensen, maar vaak ook niet”
De uitleg van de burgemeester kan op een vraag rekenen van Terence van Zoelen: “U heeft het over een onderzoek. Gaat dat plaatsvinden? En krijgen we ook inzicht van experts, wat we hier tegen kunnen doen?” Schuiling: “Als u zelf door het gebied loopt, en u blijft zo nu en dan eens staan. En u komt de volgende dag opnieuw. Dan ziet u dat er wat veranderd is. Soms zie je dezelfde mensen die overlast veroorzaken, maar vaak ook niet. Wat betreft de inzet van experts, daar komen we later op terug.”

“Omgeving is bepalende factor voor criminaliteit”
De burgemeester wil ook kijken naar het gehele gebied: “Wat willen we met het gebied? Dat willen we ook ruimer trekken dan alleen de Gele Loper. Die analyse is nog niet compleet. De parkeergarage Haddingestraat sluit in 2024. Toch is het de fysieke omgeving die altijd een bepalende factor is voor het aanvliegen van criminaliteit en criminaliteitsgevoelens. Daarom willen we het breder aanvliegen, om te kijken naar de inrichting van het hele gebied en de functies. Wellicht dat we maatregelen kunnen treffen zodat de overlast af gaat nemen, zoals we ook in andere delen van de stad hebben gedaan. Daarover willen we op een later moment met u als raad in gesprek.” Schuiling gaf verder aan dat de personele bezetting op het gebied van openbare orde en veiligheid ondermaats is in vergelijking met andere gemeenten.

Foto's

Deel dit artikel