Groningenveld in oktober op de waakvlam

Deel dit artikel
112Groningen.nl & Rijksoverheid.nl (Bron)

Groningen – Staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) heeft vandaag de Tweede Kamer laten weten dat het Groningenveld in oktober dit jaar, zoals toegezegd, op de waakvlam gaat. Het kabinet wil het Groningenveld in 2023 kunnen sluiten want dit is de enige manier om de veiligheid in Groningen te herstellen en om onzekerheid voor omwonenden op termijn weg te nemen.

Vanwege de onzekere geopolitieke ontwikkelingen heeft Vijlbrief er voor gekozen om dit jaar nog geen putten definitief te sluiten. Dit betekent dat het voorlopige winningsniveau van de waakvlam uitkomt op circa 2,8 miljard Nm3.

Huidige gasjaar

De gaswinning uit het Groningenveld is in de periode tussen 1 april en vandaag lager uitgevallen dan verwacht. De oorzaak hiervan is onder andere een lager daadwerkelijk verbruik, mede vanwege warm weer, en een hogere inzet van de bestaande stikstofinstallaties. Dit betekent dat het winningsniveau aan het eind van het gasjaar lager uit kan komen dan de op 1 april jl. verwachte 4,5 miljard Nm3. Dit creëert de mogelijkheid om de tegenvaller door de vertraging in de bouw van de stikstofinstallatie Zuidbroek op te vangen en de gaswinning te handhaven op het eerder vastgestelde niveau van 4,5 miljard Nm³. Zo gaat de vertraging in Zuidbroek niet ten koste van vulling van gasopslagen.

Leveringszekerheid

Het kabinet doet er alles aan om de leveringszekerheid van gas voor komende winter te garanderen. Minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) heeft vandaag de eerste fase van een gascrisis afgekondigd: de ‘vroegtijdige waarschuwing’. Daarmee wordt het Bescherm en Herstelplan Gas geactiveerd en moeten gasbedrijven dagelijks getailleerde informatie over gasleveringen met de overheid delen. Daarnaast heeft het kabinet de productiebeperking voor kolencentrales voor 2022 tot en met 2024 per direct ingetrokken. Dat betekent dat de kolencentrales weer op vol vermogen mogen produceren, waardoor er minder gas nodig is voor de productie van elektriciteit door gascentrales.

Staatssecretaris Mijnbouw Hans Vijlbrief: “We doen wat we kunnen om te zorgen dat er voor komende winter voldoende gas is. Zo zetten we, om gas te besparen, de kolencentrales in en om maximale flexibiliteit te houden, sluiten we in oktober nog geen putten. Dat vind ik, gezien de geopolitieke situatie, verstandig. Maar zoals ik steeds heb gezegd is het belangrijk dat we het Groningenveld vanaf oktober dit jaar enkel nog gebruiken als reservemiddel. Alleen in het allerlaatste geval, als de veiligheid van mensen in het geding is omdat we bijvoorbeeld geen gas meer hebben om ziekenhuizen te verwarmen, te koken of dieselolie te maken, komt mogelijke inzet van het Groningenveld ter discussie.”

Doordat het kabinet maximaal flexibel wil zijn blijven voorlopig alle putten open en hierdoor komt de minimumflow uit op circa 2,8 miljard Nm³. Het veld kan volledig sluiten in oktober 2023 of 2024, wanneer de geopolitieke situatie dat toelaat.

Foto's

Deel dit artikel