Kabinet: “Kentering in gedrag nodig, anders zijn nieuwe maatregelen onontkoombaar”

Deel dit artikel
Foto's: 112Groningen & Tekstbron OOGTV.nl

Groningen – Het demissionaire kabinet roept mensen op om zich de komende tijd goed aan alle coronamaatregelen te houden.

Maandag vond er in Den Haag een overleg plaats over de huidige coronasituatie. Door de oplopende besmettingscijfers en de toenemende druk op de zorg is er volgens premier Mark Rutte (VVD) een kentering nodig in ons gedrag. Op dit moment staat de volgende coronapersconferentie gepland voor vrijdag 3 december. Als volgens Rutte mensen zich niet beter aan de maatregelen gaan houden, dan is het onontkoombaar dat er extra maatregelen komen, en waarschijnlijk worden deze dan ook al eerder dan 3 december ingevoerd.

Op 13 november ging er een nieuw maatregelenpakket in om de verspreiding van het virus af te remmen. Of deze maatregelen effect hebben is volgens de premier op zijn vroegst aan het einde van deze week te zien. Volgens Ernst Kuipers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding, LCPS, zal de ziekenhuisbezetting binnen een week op hetzelfde niveau zitten als tijdens de hoogste piek van vorige week, als de groei in het huidige tempo doorzet. Volgens Kuipers is er dan nog geen sprake van ‘code zwart’, maar worden er al wel voorbereidingen getroffen om dit protocol uit te kunnen voeren.

Foto's

Deel dit artikel