‘Studenten met corona krijgen niet altijd een extra herkansing’

Deel dit artikel
Foto's: Tekst: Oogtv.nl (Bron)

Groningen – Studenten die corona hebben en daardoor niet naar een tentamen kunnen komen, krijgen niet per definitie een extra herkansing. Dat meldt de Universiteitskrant.

De RUG heeft corona vanaf dit jaar als een gewone ziekte bestempeld, zoals bijvoorbeeld een griepje. Maar faculteiten kunnen anders beslissen, aldus de Ukrant. Het betekent in ieder geval dat studenten een eventuele extra herkansing gewoon weer moeten aanvragen via hun studieadviseur en vervolgens via de examencommissie. Die laatste besluit dan of de student een extra herkansing krijgt. Zegt Oogtv.nl.

Zo is de examencommissie van de letterenfaculteit van plan om studenten in dit geval een extra kans te geven. Het letterenbestuur overlegt nog met de juridische afdeling om te kijken of ze van studenten kunnen vragen een bewijs te overleggen dat ze daadwerkelijk corona hebben. De faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen stelt dat er bij sommige tentamens online alternatieven zijn. Zo niet, dan krijgen mensen indien nodig een extra hertentamen. De faculteit Rechtsgeleerdheid lijkt minder coulant te zijn.

Foto's

Deel dit artikel