Internationale vaccinatieregistratie bij GGD Groningen

Deel dit artikel
Foto's: GGD Groningen persbericht

Groningen – Vanaf maandag 18 oktober a.s. kunnen mensen, die volledig gevaccineerd zijn buiten de Europese Unie
bij GGD Groningen hun vaccinaties laten registreren. Daarna kunnen zij een QR-code genereren in de
CoronaCheck-app.

 

Afspraak maken
Wil men gebruik maken van deze mogelijkheid, dan belt men eerst met 030-8002899. Een GGDmedewerker gaat dan telefonisch na of de aanvrager in aanmerking komt voor de registratie. Is dit het
geval, dan krijgt hij/zij een afspraak om langs te komen bij het loket van GGD Groningen aan de
Europaweg. Ook krijgt de aanvrager te horen welke documenten moeten worden getoond, zoals een
papieren vaccinatiebewijs en een identiteitsbewijs.

Tijdens de afspraak bij het loket volgt een controle van de documenten. Is alles in orde, dan kan direct
de QR-code in de CoronaCheck-app aangemaakt worden. Soms wordt een officiële vertaling van een
vaccinatiebewijs gevraagd. Daarvoor moet de aanvrager dan zelf zorgen, inclusief de kosten die dit met
zich meebrengt. De internationale vaccinatieregistratie als zodanig is kosteloos.

Buiten EU gevaccineerd
Het was bij GGD Utrecht al mogelijk om een QR-code te krijgen, wanneer men buiten de EU volledig
gevaccineerd is tegen corona. Vooral voor internationale studenten, arbeidsmigranten en expats is deze
registratie belangrijk, sinds het tonen van de QR-code in de CoronaCheck-app in veel openbare
gelegenheden verplicht is. GGD Groningen is de tweede locatie waar men op afspraak terecht kan voor
de registratie.

Foto's

Deel dit artikel