Gesprek over Vindicat-incident: “Gedrag sterk afgekeurd, streep door groot feest bij Kaap Hoorn”

Deel dit artikel
Foto's: 112Groningen & Tekstbron OOGTV.nl

Groningen – De gemeente Groningen, vervoerder Qbuzz, de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen hebben maandagmiddag een gesprek gevoerd met studentenvereniging Vindicat. In het gesprek is het gedrag van afgelopen vrijdag sterk afgekeurd.

“In het gesprek is de vraag aan de orde gekomen welke maatregelen genomen moeten worden, en hoe dit gedrag in de toekomst voorkomen kan worden”, schrijft burgemeester Koen Schuiling (VVD) in een brief aan de Groningse gemeenteraad. “Vindicat heeft met Qbuzz afspraken gemaakt over een tegemoetkoming voor de gebeurtenissen en over de inzet van bussen bij toekomstige evenementen. Er is nog niet gebleken dat er schade is aan de bussen.”

Cultuurverandering
Daarnaast worden er verschillende maatregelen genomen. “De komende periode wordt bekeken welke stappen gezet kunnen worden om het grensoverschrijdend gedrag in de toekomst aan te pakken, daarbij gaat het om een verdergaande cultuurverandering binnen de vereniging. Deze tijd moet worden gebruikt om goede afspraken te maken over het gedrag bij toekomstige evenementen. Allereerst is Vindicat daarbij aan zet.”

Zeilevenement komende vrijdag gaat niet door
Op korte termijn neemt de burgemeester ook een aantal maatregelen. “Ik heb besloten dat een zeilevenement met aansluitend een groot feest van Vindicat, aanstaande vrijdag, bij Kaap Hoorn geen doorgang kan vinden. In de aanloop naar toekomstige evenementen zal eerst moeten worden gekeken hoe deze op een acceptabele wijze kunnen plaatsvinden. Daarbij wordt overigens ook gekeken naar de vervoersbewegingen en hoe die veilig kunnen verlopen, en de professionaliteit van de organisatie van evenementen.”

Gesprek over grensoverschrijdend gedrag
Daarnaast gaat er gesproken worden over de norm grensoverschrijdend gedrag. “Met Vindicat, maar ook breder met andere studentenverenigingen, gaan we de komende tijd gesprekken voeren om de mogelijkheden van tegengaan van norm overschrijdend gedrag te bespreken. Daarbij gaat het breder om gedrag zoals bij huisfeesten en het gebrek aan zelfcorrigerend vermogen. We zullen daarbij ook experts betrekken om handvatten te krijgen voor verenigingen om een nodige cultuurverandering te bewerkstelligen. Een afspraak met de besturen van de studentenverenigingen daarvoor is gemaakt.”

Foto's

Deel dit artikel