Grip2: Zeer grote brand bij chinees Kota in Leek, NL Alert verstuurd (Video)

Deel dit artikel
Jordi Haverdings Infoleek.nl & Redactie Martin Nuver & Niels Holterman , Youtube

Leek – In een restaurant(Kota) aan de Tolberterstraat in Leek is een grote brand uitgebroken. De brand bij de chinees is uitslaand, iedereen is uit het pand. Er werd Grip 2 gegeven.

Gezien de oude bebouwing en de ontwikkeling van de brand is opgeschaald naar zeer grote brand. Last van de rook? Houd ramen en deuren gesloten! Vanwege de forse rookontwikkeling is er ook een NL Alert verstuurd. Kom niet naar de brand toe en geef hulpverleners de ruimte.

De brandweer zet vol in op het voorkomen van overslag naar naastgelegen panden; het centrum is erg dicht bebouwd. We hebben daarom uit voorzorg een tweede peloton opgeroepen, dat betekent dat er vier extra blusvoertuigen komen die we direct in kunnen zetten zodra ze nodig zijn.

Overslag naar omliggende panden hebben ze kunnen voorkomen. Een mobiele kraan komt op locatie om te slopen, zodat bluswerkzaamheden beter uitgevoerd kunnen worden.
Het tweede peloton is niet ingezet voor deze brand en retour kazernes. Video hier.

 

Grip 2, uitleg:

Leek – Doordat het ongeval een effect heeft op het gebied om het incident heen is verdere opschaling nodig. Er wordt een Regionaal Operationeel Team (ROT) ingesteld waarbij de Operationele Leider van een van de aanwezige hulpdiensten de leiding neemt over alle aanwezige disciplines; dat kan de Hoofd Officier/Commandant van Dienst van de brandweer, Commandant van Dienst van de politie of Commandant van Dienst van de GHOR (Geneeskundige Hulpverlenings Organisatie in de Regio) zijn.

Tegenwoordig is de Operationele Leider (OL) ontkleurd, dat wil zeggen dat hij/zij niet namens een dienst optreedt maar als multidisciplinair leider. Het kan dus voorkomen dat tijdens een grote brand de politie de OL levert, of bij een ordeverstoring de OL van GHOR komt. Tevens is dit de hoogste operationele opschaling, er kan verder alleen nog bestuurlijk opgeschaald worden.

Het Regionaal Operationeel Team (ROT) komt bijeen (dit team bestaat uit functionarissen van de verschillende hulpdiensten) die de inzet van hun diensten op afstand leiden. Als dit nog niet gebeurd was wordt de burgemeester van de getroffen gemeente op de hoogte gesteld; deze kan de kernstaf van het Gemeentelijk Beleidsteam (GBT) laten alarmeren om hem bij te staan. De burgemeester heeft in dit stadium nog geen leidinggevende taak. Indien er behoefte is aan bestuurlijke leiding wordt opgeschaald naar GRIP 3.

Hoewel het CoPI ondergeschikt is aan het ROT, wordt doorgaans de rolverdeling toegepast dat het CoPI zich richt op de bronbestrijding en het ROT zich bezighoudt met het effectgebied.

 

Bron Wikipedia

 

Foto's

Deel dit artikel

Video

Social media