Agente(32) ontslagen bij politie Groningen

Deel dit artikel
Groningen -

De korpsbeheerder heeft, op voordracht van de korpschef, besloten een medewerker van Regiopolitie Groningen te ontslaan. Tegen de medewerker werd onlangs een disciplinair onderzoek ingesteld. Dit heeft uiteindelijk geleid tot het ontslag. Het betreft een 32-jarige medewerkster van het cluster Regionale Verkeershandhaving. Zij heeft zich schuldig gemaakt aan ernstig plichtsverzuim door het buitensporig, routinematig en zonder enige terughoudendheid raadplegen van het politieregister voor niet-zakelijke doeleinden. Ook wordt haar verweten dat zij onbevoegd informatie uit het politieregister heeft verstrekt aan een derde.

Deel dit artikel