Gemeente neemt maatregelen na ongeval

Deel dit artikel
Leek - De gemeente Leek neemt maatregelen na een ongeval waarbij een ambulance was betrokken. De kruising Oldebertweg/Industriepark Leek krijgt deze week enkele aanpassingen, die het gevoel van veiligheid bij de weggebruikers versterken.

Het onderste groen van de zuileiken wordt teruggesnoeid. Verder wordt aan beide kanten van de kruising de beukenhaag verwijderd over een lengte van 50 tot 75 meters. In de bocht richting Tolbert gaat het om 50 meter beukenhaag en in de flauwere bocht richting Leek centrum om 75 meter. Hierdoor wordt de zichtlijn van 50 meter in beide richtingen gegarandeerd. Op de lege plekken brengt de gemeente een graslaag aan of een groene bodembedekker. Naast de zichtverbetering neemt de gemeente ook maatregelen om het verkeer nog eens extra te attenderen op de maximum snelheid van 50 km/uur en op de oversteeksituatie. Er komt een zogeheten 'smiley' aan de Oldebertweg: een bord dat automobilisten confronteert met hun snelheid. Aanleiding voor bovenstaande maatregelen vormde een ongeval op 17 mei 2008 en klachten van weggebruikers en anderen. De verkeersveiligheid nabij de kruising werd daarna onderwerp van discussie in de raadscommissie Bestuur en Middelen en de gemeenteraad. Vorige week is ook overleg gevoerd met de verkeersspecialist van de regiopolitie. Alhoewel veel mensen er steeds bang voor zijn, gebeuren er niet veel ongelukken op deze kruising. Toch vindt de gemeente het belangrijk om iets te doen aan het gevoel van onveiligheid. Het college is van mening dat er niet gesleuteld kan worden aan het basisontwerp van de Oldebertweg en de kruising. Voor dit ontwerp is destijds in samenspraak met omwonenden en belanghebbenden gekozen. De bomenrij heeft een wezenlijke functie als snelheidsremmer. De bomen geven de indruk van een versmalling. De maatregelen die nu worden getroffen zijn tijdelijk. Najaar 2008 komt het college van B&W met een voorstel voor de totale verkeersontsluiting van het Industriepark (nabij Super de Boer en de remise van Arriva) en het sportcomplex Rodenburg.

Deel dit artikel