Het Rode Kruis en VR Groningen tekenen convenant Bevolkingszorg & ook Waterbedrijf Groningen levert bluswater (Video)

Deel dit artikel
Veiligheidsregio Groningen, Persbericht

Groningen – Veiligheidsregio Groningen en het Rode Kruis hebben vrijdag het convenant Bevolkingszorg ondertekend. In dit convenant is vastgelegd dat het Rode Kruis ondersteuning biedt bij de evacuatie en opvang van mensen en bij de distributie van de belangrijkste levensbehoeften.

Stel, je moet je huis tijdelijk verlaten. Door een overstroming, gaslek of een andere noodsituatie. Het is goed om te weten dat de vrijwilligers van het Rode Kruis er dan zijn en opvang bieden bij een eventuele evacuatie. Deze vrijwilligers begeleiden je naar een veiligere plek, zorgen dat je warm blijft en dat je voldoende te eten en drinken hebt. Gemeenten worden daarmee ontlast en kunnen zich dan op de reguliere taken en processen blijven concentreren.

Het Rode Kruis ondersteunt de Nederlandse gemeenten en veiligheidsregio’s, die bij rampen en crises als eerste verantwoordelijk zijn voor het welzijn van hun inwoners. Hierbij staat zelfredzaamheid centraal: slachtoffers krijgen snel de juiste informatie en ondersteuning, zodat ze zichzelf snel weer kunnen redden. Om de zelfredzaamheid te bevorderen heeft Veiligheidsregio Groningen de campagne EHBJ geïntroduceerd.

De hulpverleners van Het Rode Kruis zijn breed en flexibel inzetbaar, in kleine teams, op verschillende locaties en voor meerdere taken. Er is op de locatie altijd een teamleider aanwezig die verantwoordelijk is voor aansturing van de vrijwilligers.

De rol en betekenis van Het Rode Kruis in Groningen is evident. Niet alleen is de hulporganisatie een van de vaste crisispartners in het aardbevingsgebied. Het afgelopen jaar heeft Het Rode Kruis een onmisbare rol gespeeld in de opvang van Oekraïense vluchtelingen en de opvang en verzorging van vluchtelingen, het meest zichtbaar in en rond het aanmeldcentrum in Ter Apel en de nachtopvanglocaties in Zuidbroek en Stadskanaal. Veiligheidsregio Groningen is blij dat de samenwerking nu is bekrachtigd in een overeenkomst.

 

Bron en foto hier

 

Veiligheidsregio Groningen en Waterbedrijf Groningen werken samen bij de levering van bluswater

 

Veiligheidsregio Groningen en Waterbedrijf Groningen hebben vandaag de onderlinge samenwerking bekrachtigd met een nieuw samenwerkingsconvenant voor de levering van bluswater.

In dit convenant zijn onder andere afspraken vastgelegd ten aanzien van het gebruik van brandkranen door de brandweer en onderhoud van deze brandkranen door de gemeenten en Waterbedrijf Groningen.

Dit nieuwe convenant is een geactualiseerde versie van het eerder lopende convenant van 2017. De volgende wijzigingen zijn hierin meegenomen:

  • de taken en verantwoordelijkheden voor het onderhoud van de brandkranen zijn duidelijker beschreven in dit convenant;
  • wijziging in het aantal gemeenten, door de gemeentelijke herindeling van de afgelopen jaren;
  • de minimaal noodzakelijke opbrengst en onderlinge afstanden van een ondergrondse brandkraan zijn beter beschreven.

Water is voor de brandweer nog altijd het meest effectieve middel om een brand te bestrijden. In 95% van de gevallen lukt het de brandweer om met de watervoorraad die op de tankautospuit aanwezig is een snel opgemerkte brand te bestrijden. In enkele gevallen heeft de brandweer aan deze voorraad niet voldoende. Hiervoor zijn er op het waterleidingnet van Waterbedrijf Groningen ondergrondse brandkranen geplaatst. De brandweer kan en mag hier gebruik van maken. Naast brandkranen zijn er ook andere vormen van bluswater beschikbaar, zoals open water, bluswaterriolen en geboorde putten. Bij een langdurige inzet stapt de brandweer over op Grootwatervoorziening. Denk hierbij aan een grote brand in de industrie of een grote boerderij. Voor dit type branden heeft de brandweer in totaal drie Grootwatervoorzieningen, welke over een afstand van drie kilometer water kunnen verpompen vanuit oppervlaktewater.

Het convenant is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Groningen. Vanochtend is het document ondertekend door Koen Schuiling, voorzitter VRG, Cora-Yfke Sikkema, ondertekenaar namens de gemeenten en Riksta Zwart, directeur Waterbedrijf Groningen.

Video hier

Foto's

Deel dit artikel

Video

Social media