Film over autistische jongeren voor politie

Deel dit artikel
Leeuwarden - De NVA (Nederlandse Vereniging voor Autisme) heeft vandaag de film "Autidelict" overhandigd aan de politie Fryslân. Bij de overhandiging waren drie autistische jongeren aanwezig, dezen hebben een toespraak gehouden en vragen van aanwezigen beantwoord.

Autisme is een stoornis in de informatieverwerking. Dit is vaak erg moeilijk te herkennen, mede omdat er vele verschillende vormen zijn. Ongeveer 1% van de Nederlanders heeft een vorm van autisme, juist daarom is het erg belangrijk dat agenten het herkennen en weten hoe te handelen. De politie wil graag voorkomen dat situaties met autisten uit de hand lopen, het aanbod van de NVA om een voorlichtingsfilm te maken werd dan ook met beide handen aangegrepen.

Autidelict is de nieuwste in een serie voorlichtingsfilms die de NVA heeft laten maken. Het is een indringend en soms aangrijpend document geworden over autisme en justitie. In de film worden twee casus getoond waarbij autistische jongeren in aanraking komen met de politie. Duidelijk wordt wat de gevolgen kunnen zijn wanneer bij de politie onvoldoende kennis over autisme is en hoe hiermee om te gaan. De film zal binnen het korps gebruikt worden om de medewerkers over het onderwerp voor te lichten, alle korpschefs krijgen hiervan een exemplaar.

Een van de autistische jongeren wist te melden dat zelfs Albert Einstein en Bill Gates autistisch zijn.

Deel dit artikel