112Groningen.nl

Twitter RSS
Testcapaciteit verviervoudigd, coronatests mogelijk voor al het zorgpersoneel
31-03-2020, Rijksoverheid.nl Bron & Pixabay

Testcapaciteit verviervoudigd, coronatests mogelijk voor al het zorgpersoneel


Groningen - De testcapaciteit voor COVID-19 tests wordt de komende weken sterk uitgebreid. Half april is het daardoor mogelijk om 17.500 tests per dag uit te voeren.

Momenteel worden er dagelijks ruim 4000 tests uitgevoerd. De grotere capaciteit leidt tot een ruimer testbeleid. Zorgmedewerkers en patiënten met klachten buiten het ziekenhuis kunnen voortaan ook worden getest.

 

Het gaat hierbij om verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, thuiszorg, jeugdzorg en GGZ. Ook huisartsen kunnen mensen in risicogroepen met klachten of patiënten met een grote zorgbehoefte testen. Het nieuwe testbeleid wordt in een RIVM-richtlijn vastgelegd en gaat in per 6 april.

 

Uitbreiding testcapaciteit

 

Momenteel worden ruim 4000 tests per dag afgenomen. De testcapaciteit wordt de komende weken stapsgewijs uitgebreid. Het aantal door het RIVM gevalideerde testlabs is daarvoor uitgebreid van 15 naar 41. Zo wordt er onder meer extra capaciteit gerealiseerd bij de medisch microbiologische labs in ziekenhuizen, bij bioveterinaire labs en het diagnostisch lab van bloedbank Sanquin. Met de inzet van deze extra labs neemt de totale capaciteit toe tot 17.500 tests per dag. Door verlengde werktijden bij alle labs kan deze capaciteit zo nodig worden verhoogd tot 29.000 tests per dag.

 

Beschikbaarheid testmaterialen

 

Laboratoria moeten hiervoor wel voldoende voorraad en leveringszekerheid hebben van testmaterialen. Wereldwijd zijn testmaterialen schaars. Het ministerie van VWS volgt daarom de komende periode wekelijks de voorraden van kritische producten, om als dat nodig is deze her te verdelen over de labs waar de behoefte het grootst is. Ook wordt via de Speciaal Gezant onderzocht wat de mogelijkheden zijn om testmateriaal in eigen land te gaan produceren.

 

Testcapaciteit verviervoudigd, coronatests mogelijk voor al het zorgpersoneel  
Archief

Timpweg Raamdecoratie Groningen
De Koffiewinkel
Rijschool Van Der Heijde OOG Digitaal Dijkemas Autoglas
Woningontruiming Groningen en Verhuizingen Groningen