112Groningen.nl

Twitter RSS
Drie jeugd-BOA’s aangesteld voor toezicht op jeugdgroepen
18-09-2019, Joey Lameris - 112Groningen.nl / Bron OOGTV

Drie jeugd-BOA’s aangesteld voor toezicht op jeugdgroepen


Groningen - Groningen kent vijf jeugdgroepen die te maken hebben met de zogeheten aanpak problematische jeugdgroepen. Drie jeugd-BOA’s gaan toezicht houden. Dat meldt OOGTV

‘Wij maken ons zorgen over de toename in omvang van een aantal jeugdgroepen in het afgelopen half jaar, groepen van veertig jongeren of meer zijn geen uitzondering. En over de stijging van het aantal ernstige geweldsdelicten en straatroven binnen de problematische jeugdgroepen in bijvoorbeeld Haren en Paddepoel‘, schrijft B&W.

 

Jeugdgroep Paddepoel
De groep bestaat uit 40 jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar en komt grotendeels uit Groningen en met name uit de wijk Paddepoel zelf. De groep viel vooral op door diverse (gewelds)incidenten, financiële fraude en overlast en vernieling in aanloop naar oud en nieuw. Op basis van onderzoek van een speciaal rechercheteam heeft de politie inmiddels 26 jongeren aangehouden.

 

Jeugdgroep Hoogkerk
De jeugdgroep bestaat uit 19 jongeren en varieert in leeftijd van 12 tot 19 jaar. De jongeren wonen overwegend in Hoogkerk. De groep kwam in eerste instantie in beeld vanwege een incident waarbij stenen zijn gegooid naar een brandweerman. De jongeren uit de groep gaan wel naar school, werk of stage. In de maanden juli en augustus is er met enige regelmaat sprake geweest van overlast en intimidatie richting voorbijgangers en bewoners van Hoogkerk. Het gaat onder meer om het gooien van waterballonnen, stenen en blikjes naar voorbijrijdende auto’s.

 

Jeugdgroep Lewenborg
De groep bestond uit 43 jongeren, 14 meisjes en 29 jongens, en varieert in leeftijd van 15-20 jaar. Het merendeel van de jongeren uit deze groep is afkomstig uit de stad Groningen. Het gaat in deze groep vooral om jongeren waar zorgen over zijn op het gebied van middelengebruik, de opvoedingssituatie en leerplicht. De groep is inmiddels gereduceerd van 43 naar 17 leden.

 

Jeugdgroep Haren
De groep bestaat uit 19 jongeren, allen man, in de leeftijd van 12 tot en met 23 jaar. De groep komt grotendeels uit Haren en Glimmen. Naar aanleiding van vernielingen in Haren rondom het Anjerplein en een vechtpartij, waarvan de politie het sterke vermoeden had wie daarvoor verantwoordelijk waren, maar waarvan bewijslast ontbrak, zijn wijkagenten in gesprek gegaan met betrokken jongeren en ouders/verzorgers. Later bleek dat een aantal van deze jongeren ook als verdachten van straatroof in beeld kwam.

 

Jeugdgroep Ten Boer
In Ten Boer is geen sprake van een problematische jeugdgroep die zich schuldig maken aan criminele activiteiten, maar van een groep hangjongeren die regelmatig overlast veroorzaakt. De groep hangjongeren in Ten Boer bestaat uit 45 leden in de leeftijd 8-23jaar. De leden komen grotendeels uit Ten Boer, ten Post en Winneweer. De groep bestaat uit 8 meisjes en 37 jongens.

 

Onlangs heeft de gemeente drie jeugd-BOA’s aangesteld om structureler toezicht op de jeugdgroepen in Groningen te kunnen garanderen. ‘Het is zaak om op alle leefgebieden maatregelen te treffen, die een positieve uitwerking hebben op de jongere en het gezin. En om het ontstaan van nieuwe problematische jeugdgroepen te voorkomen’, schrijft het college.

Drie jeugd-BOA’s aangesteld voor toezicht op jeugdgroepen  
Archief

Timpweg Raamdecoratie Groningen
De Koffiewinkel
Rijschool Van Der Heijde OOG Digitaal Dijkemas Autoglas
Woningontruiming Groningen en Verhuizingen Groningen